Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Correct heffen & tillen - basisopleiding - 6 uren [Ergonomie - Heffen en tillen]

 

Doelstellingen:

Bepaalde handelingen of houdingen op het werk kunnen leiden tot een arbeidsongeval. Op langere termijn bestaat het gevaar van rugklachten wanneer de correcte en aangepaste hef- en tiltechnieken niet worden toegepast. Het is een onderkend risico en het doet zich jammer genoeg vaak voor. Wij menen dat dit risico ook in uw onderneming kan verkleind worden, mits de juiste tilmethoden (en het juiste gebruik van het hulpmateriaal) worden aangeleerd.
Bovendien wordt in de Codex over het Welzijn op het Werk (Titel VIII Hoofdstuk V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten ) verplichtend opleidingen en informatie voorzien voor de categorie van werknemers die regelmatig aan dit risico wordt blootgesteld.
Wij stellen u een praktische opleiding voor, die rekening houdt met de reƫle situatie waarin het personeel werkt en in functie staat van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

 

Programma:

  • Opleiding van 6 uren
  • theoretische inleiding : Anatomie van de rug en principes van biomechanica Sensibilisatiefilm - Aanbrengen van de basisprincipes van correct heffen en tillen.
  • praktijkoefeningen : Inoefenen van de technieken met voorwerpen van verschillende afmetingen en vormen - Correct manipuleren van concreet materiaal uit eigen arbeidsomgeving - Synthese van de opleiding met gelegenheid tot discussie, evaluatie en vraagstelling.
  • Doorgedreven opleiding van 1 of meerdere dagen met praktische oefeningen of opleiding voor instructeurs.

 

Formules en prijzen:


  • Plaats: In uw bedrijf

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

  • Duur: 6 uren

 

Doelgroep:

Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten, preventieadviseurs, HL, enz …, kortom iedereen in Uw bedrijf die met deze materie rechtstreeks (praktijk) of onrechtstreeks (leidinggevend, adviserend of controlerend) te maken heeft.

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be