Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Hoe brandrisico’s analyseren [Permanente vorming en bijscholing voor preventieadviseurs]

 

Doelstellingen:

Het brandrisico is een verontrustend en altijd actueel probleem: elk bedrijf zal er waarschijnlijk ooit mee te maken krijgen. Preventie op dit gebied is daarom essentieel om dramatische ongelukken te voorkomen. Inderdaad, naast mogelijk verlies van mensenlevens, zijn de gevolgen van een brand vaak economisch onherstelbaar voor een bedrijf.

Volgens de Codex (Boek III, titel 3)  moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren door de risicofactoren te specificeren waarmee rekening moet worden gehouden : gebruikte stoffen, processen, aard van activiteiten, ... Op basis van de resultaten van deze analyse is de werkgever verplicht om fysieke en organisatorische preventiemaatregelen te nemen, hierover een document samen te stellen en t voor advies aan het CPBW voor te leggen.

Veel verschillende typen risicoanalyse bij brand zijn er niet beschikbaar of zelden gebruiksvriendelijk. Cresept heeft geopteerd om F.R.A.M.E. (Fire Risk Assesment Method for Engineering) te laten presenteren. Deze methode wordt ook voorzien in de hogere brandopleiding bij Afirst.
In de voormiddag zal de wetgeving en de methodiek van F.R.A.M.E worden toegelicht. In de namiddag zullen praktijkvoorbeelden en oefeningen van deze techniek aan bod komen.

 

 

Programma:

 • Wetgeving
 • Risicoanalyse volgens de Codex
 • Voorstelling van de F.R.A.M.E.-methode en F.R.A.M.E. INI
 • Toelichting van een voorbeeld van de F.R.A.M.E. methode
 • Uitwerken van de F.R.A.M.E. ININ methode door de deelnemers

 

Formules en prijzen:

 • Uren: van 9u tot 12u en van 12u45 tot 16u.
   
 • Deelnameprijs:
  265€ excl BTW - syllabus, koffie & middaglunch
   
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving

 

 

 • Duur: 1 dag

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be