Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

BA5 [Elektrische gevaren]

 

Doelstellingen:

De bekwaamheid van personen in verband met de risico’s verbonden aan elektriciteit wordt bepaald door een code. Deze code BA4 / BA5 wordt door de werkgever toegekend en vastgelegd in een document. Hierbij houdt de werkgever rekening met de kennis van de betrokken werknemer. Hij zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken aan of nabij elektrische installaties, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en de nodige vorming, opleiding en instructies hebben ontvangen.

 

Noodzakelijke voorwaarden:

BA5: elektrisch geschoold

 

Programma:

|    BA5 (dag 2 )
»  Wettelijk kader
»  Situering AREI
»  Gevaren en risico’s
»  Veiligheidsaspecten van het elektrisch materiaal
» Indeling van het materieel
» Beschermingstoestellen
» Veiligheidsaspecten van de elektrische installatie
» Aardingsinstallatie
» Uitwendige invloeden
» Bescherming tegen elektrische schokken
» Netstelsels
» Bescherming tegen overstroom
» Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties
» Wettelijke verplichtingen van de beheerder van de elektrische installatie

 

Formules en prijzen:

 • Deze opleiding is door Vormelec erkend
   
 • Uren : Van 9 tot 16 uur
   
 • Deelnameprijs:
  270€ excl BTW - syllabus, koffie & middaglunch
   
 • Plaats
  • CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4, 1620 Drogenbos
  • Beversesteenweg 628, 8800 Roeselare
  • Naamsesteenweg 117, 3000 Leuven
  • Jules Moretuslei 440, 2610 Wilrijk

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving


 

 

 • Duur: 1 dag

 

Doelgroep:

BA5 (vakbekwamen): werknemers (of hun leidinggevenden) die de risico’s zelf moeten kunnen
evalueren en de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen bij werken aan of in de nabijheid
van elektrische installaties om de elektrische risico’s te elimineren of tot een minimum te
herleiden.

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be