Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Omgaan met verbale en fysieke agressie [Psychosociale aspecten]

 

Doelstellingen:

Op één dag, leren wij u niet enkel hoe u moet reageren bij een geval van verbale agressie, maar ook hoe u kan optreden bij een effectieve aanval van fysieke agressie. Agressie neemt een meer dreigende vorm aan. Werknemers geven aan bang te zijn op de weg van en naar hun werk, in het station, op de trein of bus,…
Andere werkkrachten worden dan weer geconfronteerd met fysiek geweld op de werkvloer: de mensen aan de receptie, op interimkantoren, OCMW-bedienden, verplegend personeel (voornamelijk in de zorgsector), buschauffeurs, dokters, en ga zo maar door. Verbale en fysieke agressie zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom behandelen wij beide facetten.

 

Programma:

Module 1 : Verbale agressie

Tijdens deze vorming leren we houdingen en vaardigheden aan om met verbaal agressief gedrag om te gaan en het te verminderen . Op het programma staat o.a.:

- Wat is agressie, hoe werkt het, hoe herkennen we het?

- Soorten agressie en hun specifieke aanpak.

- Werking van emoties : ze leren meten en controleren.

- Zelfbeheersing ontwikkelen.

- Oorzaken van agressie en hoe ze te voorkomen en te kalmeren

Module 2 : Fysieke agressie

De tweede module bestaat uit een praktisch gedeelte waarin het verhogen van de assertiviteit, de zelfzekerheid en het actieve verdedigingsaspect met elkaar gecombineerd worden. De nadruk wordt gelegd op het vrijwaren van zijn eigen persoon bij een fysieke aanval, om zo de kans op verwonding en schade te ontlopen of tot een minimum te beperken. Het gaat er dus niet om mensen te leren vechten, dan wel hen bepaalde gemakkelijke, doch efficiënte technieken om te ontsnappen aan geweld of
erop voorbereid te zijn, aan te leren. De kans op schade (verwondingen) neemt af. Ook het vertrouwen in het “eigen kunnen” bij fysieke agressie zal vergroten.

 

Formules en prijzen:

  • Uren: 8u30 tot 16u30
     
  • Deelnameprijs
    305€ excl BTW - syllabus koffie & lunch
     
  • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

  • Duur: 1 dag

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be