Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Hulpverleners - basisopleiding - 21 uren [Hulpverleners]

 

Doelstellingen:

De rol van een hulpverlener bestaat erin de eerste verzorging te bieden aan een slachtoffer en de verdere nodige tussenkomsten in goede banen te leiden (oproepen van een ziekenwagen, begeleiden naar de spoed, geruststellen,…).

Boek I, titel 5 van de codex schrijft voor dat de persoon die de bedoeling heeft als hulpverlener op te treden, de nodige basiskennis en vaardigheden verwerft (minimum 15 lesuren), eventueel aan te vullen met specifieke kennis en vaardigheden. Het door CRESEPT ontwikkeld programma beslaat 21 lesuren en gaat net iets verder dan de wettelijke voorschriften. Bedoeling is trouwens aan de toekomstige hulpverleners alle nodige theoretische en praktische kennis mee te geven om snel en efficiënt hulp te bieden aan een slachtoffer en voor de verdere goede opvolging te zorgen. Aan het eind van de opleiding beheersen de deelnemers volledig de principes van de eerste hulp en weten ze welke acties te ondernemen of juist niet te ondernemen. Het spreekt voor zich dat dit programma kan aangepast worden aan de specifieke behoeften van de onderneming en dat aldus een aangepast opleidingsprogramma kan worden aangeboden.

Even belangrijk zijn de jaarlijkse heropfrissingen (4 u per jaar). Deze werden niet alleen verplicht gemaakt door Boek I, titel 5 van de codex (tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat deze breder kunnen worden gespreid), zij verbeteren ook de tussenkomsten van de hulpverleners. Wie de basiscursus heeft gevolgd en jaarlijks naar de heropfrissingen komt, verhoogt zijn kans om op een correcte manier op te treden in geval van nood : tijdens deze lessen wordt vooral gewerkt aan het inoefenen van de juiste reflexen in noodsituaties. Deze heropfrissingen zorgen er ook voor dat de geldigheid van het attest verlengd wordt.
CRESEPT biedt ook een initiatiecursus reanimatie van 3 uren aan; tijdens deze opleiding komen eerst de basisregels aan bod, gevolgd door een praktische opleiding met demonstratie aangaande het gebruik van een defibrillator.

 

Programma:

Het lesprogramma is geïnspireerd op het programma, voorgeschreven en erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, maar aangepast aan de realiteit van de bedrijven. Een sterk punt in deze opleiding is dat Cresept al jaren beroep doet op lesgevers die ook in hun dagelijkse praktijk noodsituaties beheren en zich door hun ruime ervaring kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften en risico’s van de ondernemingen.

De nadruk wordt gelegd op de praktische bruikbaarheid. Vandaar dat in het programma, benevens de theoretische gedeelten, veel aandacht besteed wordt aan verschillende oefeningen en simulaties.
De voornaamste thema’s die aan bod komen, zijn :

 • Taak hulpverlener
 • Het hart- en bloedvatenstelsel
 • Cardio Pulmonaire Reanimatie
 • Het ademhalingsstelsel
 • Shock
 • Verstikking
 • Brandwonden
 • Bloedingen
 • Kleine verwondingen & ongemakken
 • Ontsmettingsmiddelen
 • Skeletletsels
 • Ziekten
 • Drenkeling
 • Hypo- en hyperthermie
 • Manipulatie slachtoffer
 • Verbanden
 • Gebruik van een Defibrillator

 

Formules en prijzen:

 • Uren : Van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u
   
 • Getuigschrift en opvolging: Aan het einde van de opleiding wordt na een evaluatie, een getuigschrift van Hulpverlener overhandigd. CRESEPT heeft een computerprogramma ontwikkeld dat een administratieve opvolging toelaat van de deelnemers die werden gevormd en/of heropfrissingen hebben gevolgd
   
 • Deelnameprijs
  300 € excl BTW syllabus, koffie & middaglunch
   
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving







 

 

 • Duur: 21 uren

 

Doelgroep:

Iedereen die binnen een onderneming aangesteld wordt om de eerste hulp te bieden

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be