Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Taak Risico Analyse [Permanente vorming en bijscholing voor preventieadviseurs]

 

Doelstellingen:

Met deze opleiding bieden we vooral de preventieadviseur twee belangrijke opleidingstools aan, ter sensibilisatie van de hiërarchische lijn.

De Taak Risico Analyse :

De hiërarchische lijn is de drijvende kracht bij het uitvoeren van het dynamisch risicobeheer. Een onmisbare tool daarbij is de taakanalyse.
 
Taakanalyse is een element van het gedragsgerichte veiligheids-management:

 1. ze vormt de basis voor het opstellen van het globaal preventie plan en jaaractieplan;
 2. zij bevat de nodige elementen voor het opstellen van gedetailleerde operatie-en veiligheidsinstructies;
 3. zij zorgt voor de nodige informatie voor een grondige en doelgerichte training op de werkplaats; alle elementen voor het uitvoeren van een taak, worden immers expliciet opgelijst;
 4. verder kan zij gebruikt worden voor het uitvoeren van gedrags-gerichte veiligheidsobservaties en bij het evalueren van veiligheids-prestaties van werknemers.
 
De Start Werk Risico Analyse :
De bedoeling is geen enkel werk te beginnen zonder vooraf de risico’s en de vereiste preventiemaatregelen te kennen en ongevallen te voorkomen door steeds een persoonlijke risicoanalyse uit te voeren vóór aanvang van de taak.
Voor het starten van het werk nemen we een moment om over onze veiligheid na te denken.
Wij gebruiken daarvoor een checklist die bestaat uit 10 vragen, en voeren een persoonlijke risicoanalyse uit.
Indien op één of meerdere vragen “neen” wordt geantwoord, dienen we door het nemen van maatregelen deze om te buigen naar een “ja”. Indien dit niet lukt, bespreken we dit met de leidinggevende, en moeten hieruit de nodige preventiemaatregelen volgen.

 

Programma:

09.00 - 12.00     Taak Risico Analyse
- Theoretische voorstelling
- Doel
- Inventaris (Matrix)
- Opsplitsing in stappen
- Identificatie van de risico’s
- Preventiemaatregelen bepalen
- Praktische toepassing
- Evaluatie
12.00 – 13.00    Middaglunch
13.00 - 16u00    De Start Werk Risico Analyse
- Theoretische voorstelling
- Doel
- Werkwijze en toepassing
- Praktische toepassing
- Evaluatie

 

Formules en prijzen:

 • Uurooster: van 9u00 tot 16u00
   
 • Deelnameprijs :
  245 € excl BTW syllabus, koffie & middaglunch
   
 • In het kader van de permanente opleiding wordt na afloop een attest van deelname overhandigd.
   
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan 4, 1620 Drogenbos

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

 • Duur: 1 dag

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be