Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Coördinator Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen - cursusmodule [Veiligheid]

 

Doelstellingen:

Via het KB van 25 januari 2001 worden, mits enkele intussen aangebrachte wijzigingen, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij het werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen geregeld. Wanneer er meerdere aannemers samenwerken, moet er verplicht een «Coördinator» worden aangesteld die over het welzijn van de werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zal waken. In ditzelfde KB staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als Coördinator optreedt, moet voldoen; het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een «Coördinator».

 

Noodzakelijke voorwaarden:

 • Getuigschrift van Preventieadviseur niveau I of II.
 • Elkeen kan als ‘ vrije leerling ’ de cursusmodule volgen en een aanwezigheidsattest verkrijgen.

 

Programma:

Dag 1
 • Algemene inleiding - voorstelling van de cursus en van het Evaluatiesysteem.
 • Wet welzijn en specifieke wetgeving tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de coördinator en de andere tussenkomende partijen; verzekerbaarheid.
 • De rollen en bevoegdheden van de coördinator en de andere partijen. De reglementering terzake die een invloed kan hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende overheidsopdrachten, overeenkomsten, wegsignalisatie en het leefmilieu.
Dag 2
 • Herhaling algemene risico’s welzijn op het werk betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
 • Uitdieping van de specifieke risico’s betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  
 • Risicoanalyse : samenwerking op de werf.
 • Vervolg risicoanalyse specifieke risico’s : postinterventiedossier.
Dag 3
 • Systematische voorstelling van de coördinatie-instrumenten:  veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), Coördinatiedagboek (CD), Post-interventiedossier (PID), Coördinatiestruktuur (CS), Voorafgaande kennisgeving (VK)
 • Aanleren van de Coördinatietechnieken, met praktische voorbeelden.
Dag 4
 • De wet van 24 december 1993 i.v.m. overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten; reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
 • Reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
 • Reglementeringen in verband met het leefmilieu. Procedure arbeidsongevallen en EHBO.
 • Vervolg risicoanalyse specifieke risico’s : risicoanalyses van aannemers en advies volgens KB TMB Art. 30
Dag 5
 • Coördinatie in tijd en ruimte, bezoeken aan werven: hoe gaat men praktisch te werk,  gelegenheid tot discussie. 
 • Coördinatietechnieken en coördinatiestructuur toegepast: praktische oefeningen in groepsverband.
 • Afsluiting van de cursus, gelegenheid tot vraagstelling en evaluatie.
Examen : Eindevaluatie

 

Formules en prijzen:

 • Uren: van 8u45 tot 12u en van 12u45 tot 16u.
   
 • Deelnameprijs:
  1080€ excl BTW syllabus, koffie & middaglunch
 •  
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving

 

 

 • Duur: 30 uren cursus (+ eindevaluatie)

 

Doelgroep:

 • Preventieadviseurs die hun diploma na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als coördinator wensen op te treden
 • Preventieadviseurs die reeds vóór deze datum over een diploma beschikten, maar toch de nodige know how in het domein willen verwerven
 • Preventieadviseurs die niet persoonlijk als coördinator op een bouwwerf optreden, maar de nodige kennis willen opdoen om van op afstand het goede verloop van de werken op te volgen en het welzijn van hun werknemers willen bewaken
   

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be