Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Jaaractieplan & Globaal preventieplan [Permanente vorming en bijscholing voor preventieadviseurs]

 

Programma:

“De werkgever legt het ontwerp van jaarlijks actieplan voor advies voor aan het comité uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Het jaarlijks actieplan mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het Comité zijn advies heeft verstrekt of, zo niet, vóór het begin van het dienstjaar waarop het slaat.” (Codex Titel I hoofdstuk III art 12), m.a.w. in bijna alle bedrijven dienen beide plannen , na overleg met de hiërarchische lijn, aan het comité PBW te worden voorgelegd voor 1 november, dus best in de vergadering van het comité PBW van oktober.
 
In de praktijk doen de meeste werkgevers beroep op de deskundigheid van hun preventieadviseur voor het opstellen en opvolgen van deze plannen. Is de preventieadviseur voldoende expert terzake? Zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan wel gemaakt op maat van het bedrijf? Deze wettelijke verplichting moet immers garanderen dat de preventiestrategie geïntegreerd wordt in het bedrijfsbeleid.
Een globaal preventieplan opstellen is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Deze praktische opleiding reikt de methodieken aan die U toelaten een coherent preventiebeleid uit te werken en dit te gieten in een goed onderbouwd globaal preventieplan met jaaractieplannen. Op die manier kan U uw preventiebeleid beter integreren in de beleidsvisie van uw onderneming.

 

Formules en prijzen:

  • Uren: van 9u tot 16u.
  • Deelnameprijs: 245€ excl BTW, syllabus, koffie & middaglunch
  • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving

 

 

  • Duur: 1 dag

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be