Oups...

Votre navigateur semble être obsolète et n'est pas supporté par CRESEPT.

Pour profiter au mieux de nos fonctionnalités, veuillez vous connecter avec un navigateur plus récent.

ETIC’S Partners netwerk

icone facebook​​​​​​​ icone linkedin

 

 

Espace membre

icon phone +32 2 376 94 74

 

Taalkeuze

 

Réseaux sociaux

FacebookInstagramlinkedin

CRESEPT

 

CRESEPT

gespecialiseerd sinds 1976

voor preventie en welzijn van de werknemers

 

 

Image Cresept a propos

  

 

Al van bij het begin, in 1976, toen CRESEPT werd gesticht, streeft ons centrum het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in alle werkomstandigheden, na. Om het volledige aanbod van onze opleidingen te kennen, klik op de menu opleidingen hierboven.

 

Onze andere trainingsmissies:

Volgens artikel 23 van het KB betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk "hebben de preventieadviseurs het recht en de plicht om hun bekwaamheden te verbeteren".
Om zich op de hoogte te stellen van nieuwe wetgeving of om actuele onderwerpen te behandelen, organiseert het CRESEPT studiedagen en meer gespecialiseerde opleidingen, die deel uitmaken van het programma voor permanente vorming en als zodanig recht geven op een certificaat van deelname aan de cursussen.
Het streven naar het welzijn van de werknemers moet echter ook een van de prioritaire taken van de gezagsdragers zijn. Daarom heeft CRESEPT een opleiding ontwikkeld om hen te informeren over hun verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden.
Om meer te weten te komen over de andere opleidingsmissies van CRESEPT, klik op het tabblad opleiding.

 

Onze opleidingen richten zich tot een zeer breed publiek:

 • Opleidingen voor Preventieadviseurs Niveau II en Basiscursus (Niveau III)
 • Cursusmodule aanvulling tot werfcoördinator
 • Sensibilisatie van de hiërarchische lijn
 • Modules voor vertrouwenspersonen
 • Basisopleiding tot hulpverlener en heropfrissing
 • Levensreddende handelingen
 • Opleiding voor Comitéleden
 • Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
 • Maneel hanteren van lasten - Heffen en tillen
 • Kantoor-ergonomie
 • BA4 & BA5 opleidingen
 • Verwijdering van asbest (eenvoudige handelingen)
 • Brandpreventie : Eerste Interventie Ploegleden
 • Opleidingen en bijscholingen ADR-bestuurder (colli en tanks)
 • Voedselveiligheid HACCP

 

 

Ook na de opleiding vervolgen wij onze acties:

 • Gespecialiseerde opleidingseminaries (geluidshinder, ergonomie, risicoanalyse,…)
 • Bijscholingen voor preventieadviseurs, coördinatoren, vertrouwenspersonen
 • Studiedagen over actuele thema’s
 • Opleidingen op maat
 • Bijstand aan Preventieadviseurs « op het terrein»


Andere opdrachten:

 • Alcohol – en drugbeleid in de onderneming
 • Organisatie van griepvaccinatiecampagne

Onze cursussen worden in het Nederlands en in het Frans ontwikkeld. Collega’s uit eenzelfde bedrijf kunnen dezelfde opleiding in hun eigen taal volgen.

 

iso 9001

CRESEPT is ISO 9001 : 2015 gecertificeerd 

 

 
Logo SPF mobilité

 

Onze opleidingen ADR-chauffeurs zijn erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Logo congé éducation

 

Onze opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 zijn erkend voor het Vlaams opleidingsVerlof.

 

In cijfers en beelden

Enkele illustraties van onze installaties en
onze opleidingen

44 jaar

ervaring

 

2 talen

opleidingen

 

 

6.325 opgeleide

personen
​​​​​​​per jaar

 

 

+ de 60

opleidingen

beschikbaar

 

Historiek

van CRESEPT

 

1976 CRESEPT werd gesticht in 1976 in de schoot van de Université Libre de Bruxelles, op initiatief van enkele arbeidsgeneesheren.  Haar activiteiten waren hoofdzakelijk gericht op vier domeinen : veiligheid, ergonomie, beroepsoriëntering en preventieve geneeskunde. Op die manier past het op natuurlijke wijze in het Risk Management programma van elke bedrijf of organisatie: het menselijk kapitaal is hun kostbaarste bezit!

1978 Van zodra het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1978 was verschenen, startte  CRESEPT met de organisatie van de aanvullende vorming voor preventieadviseurs niveau II (dat toen nog het naamkaartje van opleiding tot ‘diensthoofd veiligheid’ had)

Met behoud van een deel van zijn taken op het gebied van advisering en preventieve geneeskunde, wil het CRESEPT zich sinds enkele jaren specialiseren in de opleiding van personeel, opleidingen die zowel gericht zijn op de leden van de hiërarchische lijn als op specifieke functies (werknemers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, hulpverleners, veiligheidscoördinatoren, enz.)

 

 

 

2004 Eind 2004 heeft CRESEPT het QFOR-label gekregen. Deze certificering is een erkenning van de kwaliteit van de dienstverlening en het professionalisme van CRESEPT, niet op basis van een analyse van documentatie of procedures, maar - en dat maakt het nog waardevoller - naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek dat onder zijn cliënten wordt uitgevoerd. In oktober 2007 werd CRESEPT in zijn positie bevestigd door het behalen van een score van 100% algemene tevredenheid van zijn klanten! 

2005 CRESEPT heeft vele klanten onder KMO's maar ook zeer grote ondernemingen: Europese Commissie, Tractebel, Sibelga, Mediamarkt, Unilever, SPF Justitie, Federale Politie, MIVB, lokale besturen, Total, AW Europe, enz.

2006 Het Cresept, een tweetalig centrum in het Brusselse Gewest, is in januari 2006 toegetreden tot het ETIC'S Partners netwerk. Dit netwerk bestaat uit 7 ondernemingen die actief zijn op het gebied van opleiding en uitrusting voor veiligheid en welzijn op het werk.